Bản quyền

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có về bản quyền, Xe Điện Hải Đăng có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại xehaidang.com nếu bạn có dự định phát hành trên website khác.

Những bài biết trên Website được Xe Điện Hải Đăng viết hoặc được trích từ những nguồn được xin phép.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Xe Điện Hải Đăng giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên xehaidang.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên, khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ http://xehaidang.com”.
  5. Xe Điện Hải Đăng không chấp nhận tự ý chuyển đổi nội dung sang các ngôn ngữ khác nếu chưa được chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Bản quyền logo, banner, ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại xehaidang.com.
  2. Bộ nhận diện thương hiệu của Xe Điện Hải Đăng, tất cả đã được đăng ký mọi việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi mà không được sự cho phép đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật.

Trân trọng!