Phụ kiện xe điện

Chắn bùn sau xe Nijia

190.000 
200.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn trước xe 133S

135.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn trước xe M133

120.000 
120.000 

Phụ kiện xe điện

Chân trống M133

80.000 

Phụ kiện xe điện

Chân van xe đạp điện

8.000 

Phụ kiện xe điện

Chớp xin nhan xe điện 12V

35.000 

Phụ kiện xe điện

Chớp xin nhan xe điện 48V

40.000 

Phụ kiện xe điện

Chụp đèn pha xe điện Nijia

75.000 

Phụ kiện xe điện

Cò phốt xe đạp điện

55.000 

Phụ kiện xe điện

Còi báo động

165.000