Phụ kiện xe điện

Cụm tay phanh xe Nijia

185.000 

Phụ kiện xe điện

Dầu bôi trơn cao cấp Idemitsu

120.000 

Phụ kiện xe điện

Dầu bôi trơn RP7 300g

75.000 

Phụ kiện xe điện

Dây cáp phanh xe đạp điện

10.000 

Phụ kiện xe điện

Dây dầu phanh đĩa xe điện

150.000 

Phụ kiện xe điện

Dây động cơ xe đạp điện

50.000 

Phụ kiện xe điện

Dây động cơ xe máy điện

60.000 

Phụ kiện xe điện

Dây khóa bằng mã số

160.000 

Phụ kiện xe điện

Dây lạt nhựa

50.000 

Phụ kiện xe điện

Dây nguồn ắc quy

15.000 
10.000 

Phụ kiện xe điện

Dây nguồn xe Giant

20.000