Phụ kiện xe điện

Dây cáp phanh xe đạp điện

10.000 

Phụ kiện xe điện

Dây dầu phanh đĩa xe điện

150.000 

Phụ kiện xe điện

Dây động cơ xe đạp điện

50.000 

Phụ kiện xe điện

Dây động cơ xe máy điện

60.000 

Phụ kiện xe điện

Dây khóa bằng mã số

160.000 

Phụ kiện xe điện

Dây lạt nhựa

50.000 

Phụ kiện xe điện

Dây nguồn ắc quy

15.000 
10.000 

Phụ kiện xe điện

Dây nguồn xe Giant

20.000 

Phụ kiện xe điện

Đầu đèn 133S

190.000 

Phụ kiện xe điện

Đầu đèn xe đạp điện

130.000 

Phụ kiện xe điện

Để chân sau xe Nijia

65.000