5.000.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điện Giant cũ

3.800.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điên Gianya cũ

4.500.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điện Nijia cũ

4.500.000 

Xe đạp điện

Xe đạp điện pin 48v

4.200.000