Aptomat xe máy điện

55.000 

Aptomat dành cho các xe máy điện như 133S, Xmen…
Đề phòng chập cháy, quá tải, giúp xe an toàn hơn