Băng dính đen cách điện

10.000 

Băng dính đen cách điện
Bám dính tốt
Dùng để nối dây dẫn điện
Giao hàng toàn quốc