Bộ đổi nguồn 12V cho xe điện

80.000 

Bộ đổi nguồn 12V cho xe điện
Dùng để chuyển đổi điện từ 36-80V xuống 12V để dùng cho còi, đèn, xin nhan
Dòng: 10Ah
Bảo hành: 3 tháng
Lưu ý: Ko nối ngược cực

80000

Bộ đổi nguồn 12V cho xe điện

Trong kho