Bộ vành lốp xe đạp đan sẵn

250.000 

Bao gồm 1 săm, lốp, đũa, trục, bi, vành đan sẵn như trong hình