Combo công cụ sửa chữa xe điện

650.000 

Combo công cụ sửa chữa xe điện bao gồm:
– 1 Đồng hồ vạn năng
– 1 Đồng hồ kiểm tra ắc quy
– 1 Thiết bị Test lỗi xe điện