0942359986

Điều khiển đa năng xe đạp điện 24V

180.000 

Điều khiển đa năng xe đạp điện 24V
Dùng cho động cơ không chổi than 350W

Hỗ trợ