Điều tốc xe điện chổi than 24v

150.000 

Điều tốc xe điện chổi than 24v
Động cơ 24vDC
Công xuất: 250W

Hết hàng