Dinamo phát điện cho xe đạp

50.000 

Dinamo phát điện cho xe đạp
Điện áp: 6-12v tùy tốc độ quay

Hết hàng

50000

Dinamo phát điện cho xe đạp

Hết hàng