0942359986

Động cơ xe máy điện Bosch 800W

2.300.000 

Động cơ xe máy điện Bosch
Công xuất: 800W
Dùng để thay thế cho các động cơ xe máy điện 800W

còn 1 hàng