Phụ kiện xe điện

Aptomat xe máy điện

55.000 
120.000 
120.000 
80.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ động cơ xe máy điện 800w

2.850.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ khóa xe điện Nija

180.000 
2.550.000 
3.850.000 
5.200.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn sau xe Nijia

190.000 
200.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn trước xe 133S

135.000