Phụ kiện xe điện

Aptomat xe máy điện

55.000 
120.000 
120.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ điều khiển xe Giant 133S

500.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ khóa xe điện Nija

180.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn sau xe Nijia

190.000 
200.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn trước xe 133S

135.000 

Phụ kiện xe điện

Chắn bùn trước xe M133

120.000 

Phụ kiện xe điện

Chớp xin nhan xe điện 48V

40.000 

Phụ kiện xe điện

Chụp đèn pha xe điện Nijia

75.000 

Phụ kiện xe điện

Còi xe điện 12V

45.000