195.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ điều khiển xe Giant 133S

500.000 
190.000 
250.000 
650.000 
360.000 
460.000 

Phụ kiện xe điện

Điều tốc xe điện Bridgestone

450.000 
150.000 

Phụ kiện xe điện

IC đa năng xe điện 1500W 48-64v

600.000