120.000 

Phụ kiện xe điện

Dây nguồn xe Giant

20.000 

Phụ kiện xe điện

Đèn xin nhan Giant 133S dạng Led

75.000 

Phụ kiện xe máy

Đèn xin nhan xe CUB

125.000 

Phụ kiện xe điện

Đèn xin nhan xe Giant 133M

60.000 

Phụ kiện xe điện

Đèn xin nhan xe Giant 133S

65.000 

Phụ kiện xe điện

Hộp bình ắc quy xe 133S

110.000 

Phụ kiện xe điện

Ốp nhựa ổ khóa xe Giant M133

160.000 

Phụ kiện xe điện

Sạc xe điện Giant 48V

250.000 

Phụ kiện xe điện

Tay ga xe Giant 133M

250.000 
45.000