0942359986

Sơn A10 không màu

60.000 

Sơn A10 không màu
Sơn phủ bề ngoài
Dùng để sơn những vật liệu trong suốt