Phụ kiện xe điện

Aptomat xe máy điện

55.000 

Phụ kiện xe đạp

Bàn đạp

30.000 

Phụ kiện xe điện

Băng dính đen cách điện

10.000 
120.000 
120.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ chế xe máy thành xe điện

2.550.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ chống trộm xe điện

195.000 
195.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ điều khiển xe Giant 133S

500.000 
80.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ khóa xe điện Nija

180.000 

Phụ kiện xe điện

Bộ Kit chế xe đạp điện

1.800.000