Bộ chế xe máy thành xe điện

3.200.000 

Bộ chế xe máy thành xe điện
Sử dụng động cơ không chổi than
Chưa bao gồm ắc quy hoặc Pin
Có thể lắp được hầu hết các xe máy có trên thị trường