Phụ kiện xe điện

Còi xe điện 12V

45.000 

Phụ kiện xe điện

Còi xe điện 48V

50.000 

Phụ kiện xe điện

Combo má phanh Xmen trước sau

55.000 
25.000 
35.000 
120.000 

Phụ kiện xe điện

Cốp xe Giant 133S

250.000 

Phụ kiện xe điện

Cốp xe Nijia

250.000 

Phụ kiện xe điện

Cùm công tắc xe 133s

85.000 

Phụ kiện xe điện

Cụm tay phanh xe Nijia

185.000 

Phụ kiện xe điện

Dầu bôi trơn cao cấp Idemitsu

120.000 

Phụ kiện xe điện

Dầu bôi trơn RP7 300g

75.000