0942359986

Khung xe đạp Nhật

360.000 

Khung xe đạp Nhật cũ đã được sơn lại như mới